מצוינות תפעולית

המרכז לאינטליגנציה רגשית מסייע לארגונים לאתר את בעיות השורש המקשות עליהם בהשגת היעדים, תוך מיפוי זרימת הערך בכל שלב בתהליך העבודה.

האתגר הוא להביא לכך שהמוצרים או השרותים הם בדיוק מה שהלקוחות צריכים, בזמן, בכמות הרצויה ובסדר הנכון, ללא פגמים ובעלות מינימלית.

התהליך ממוקד בביטול פעילויות שאינן נותנות ערך מוסף ללקוח ובנית תהליך המתאים את עצמו לצרכים המשתנים של הלקוחות.

בבחינה של תפיסת הניהול והתרבות הארגונית ובמידת הצורך התאמה שלה לצרכי הארגון.

בהגדרת מתודולוגיה להפעלה יעילה הכוללת תהליכי עבודה, מבנה ארגוני, הגדרות תפקידים, שגרות ניהול, כלי בקרה מדדים ויעדים.

בניתוח תהליכים על מנת לשפר אפקטיביות ואיכות התוצר (השירות/מוצר)

ביצירת תהליכים מובנים לשיפור מתמיד שכוללים במידת הצורך הטמעת תקנים בינלאומיים לאיכות.

מידע נוסף