6 עקרונות לבניית חזון ואסטרטגיה

חזון, יעדים ואסטרטגיה הנם כלים מאד חשובים לארגון, הוא מייצרים ומתווים דרך למנהלים ולעובדים ומאפשרים להשיג את היעדים שהארגון מגדיר כיעד. הטווח אליו רצוי לכוון את התהליך הינו לעשר שנים וכמובן שהתכנון מתעדכן מעט לעט, אך לא העקרונות, משמע חזון והערכים עליהם מושטת פעילות החברה.

השלבים בתכנון יתוארו להלן:

1. כוכב צפון בהיר ונהיר - החזון וערכי החברה. כוכב הצפון הנו גם כוכב המצפון, הוא מגדיר היטב את החזון בצורה פשוטה ומיטבית אליו שואפת החברה להגיע, הוא מגדיר את ערכי החברה, ערכי תרבות הניהול. הגדרת החזון והערכים הינו תהליך שמוביל ליצירת שפה ברורה, מוטיבציה עמוקה לפעילות, שיתוף בחשיבה ומכאן הצלחה. את התהליך מובילים מנכ"ל דירקטוריון ובעלי החברה בשיתוף עם המנהלים בדרגים הגבוהים. תהליך זה לא בא במקום תהליכי שיתוף מנהלים ועובדים בתהליכים פנימיים בהם ניתן לכל מנהל ועובד מקום להציע שיפור או להביעה עמדה בפורום המתאים לו. לצד החזון נמצאים ערכי החברה, ערכים שמגדירים כיצד נעשים הדברים, מהם הערכים שעל פיהם פועלת החברה, ערכים כמו אכפתיות, עבודת צוות, אחריות, להט, אומץ וכך כל ארגון לעצמו. החזון מתאר את מהות הארגון, לשם דוגמא מתוך חברת יעוץ: החזון של חברת היעוץ הינו: "להקשיב, לנתח, לתכנן ולישם".

2. יעדים עסקיים - הגדרת יעדים שיהיו מקובלים על כולם כנראה אינם אמיצים ומאתגרים מספיק. אם הוצגו יעדים שלא בוקרו על יתר תעוזה, אזי, מן הסתם הם לא יובילו את החברה לאן שהיא יכולה להגיע, יעדים צרכים להתייחס לתקופה של 10 שנים לפחות, לראות עתיד ליצור עתיד ולהאמין בו. יעדי החברה נובעים מתוך החזון שלה, מתוך ראיה ארוכת טווח, מתוך תעוזה לחשוב מחוץ לתחום החשיבה היום יומי וכך ליצור תהליכי חשיבה ואיתור פתרונות שיאפשרו לממש את החזון.

3. התבססות על מירב הנתונים אותם ניתן להשיג - ביצוע מחקרי שוק, ניתוח מעמיק של המשמעויות, הסקת מסקנות כבסיס להכנת תוכניות אסטרטגיות. זה מימד יקר ומורכב אך הכרחי וזה המאפשר ללכת על אדמה מוצקה בשלב המימוש. יש ללמוד הרגלי הצריכה של הלקוחות שלכם, את המתחרים הרלוונטיים שפועלים בשוק, אתרו ולימדו הזדמנויות שניכרות בדרך ובהתאם הכנו את התוכניות והמשיכו בדרך.

4. מבנה ארגוני נכון -  מבנה ארגוני שמאפשר התפתחות, שיודע לקחת סיכונים, לספוג כשלונות ולהנות מהצלחות. לצד המבנה הארגוני יצירת תרבות ניהול שמעודדת האצלת סמכויות, מאפשרת למנהלים בשטח לפעול ולשמר לקוחות, נותנת במנהלים אמון וכאמור יודעת לספוג טעיות וללמוד מהן.

5. עבודת צוות - אחד המרכיבים העקריים המאפשרים הצלחתו של ארגון הנו עבודת הצוות של מנהלים בכל הרמות והעובדים בכל תחום, השותפות במידע שאינו רק בתחום העשיה אלא במעגלים רחבים יותר מאפשרים הצלחה. עבודת הצוות נבנית מתוך התרבות הארגונית, מתוך דוגמא אישית ומתוך הדרכה והשקעה של חברי הצוות.

6. שותפויות עם גורמים בעלי תרומה לאסטרטגיה וליעדים - צרו שותפויות עם בעלי יכולת לתרום לכם ולהתרם מימכם. שותפויות שוות עם חברות קטנות או גדולות מימכם, תיצרו את השותפויות באופן שלא יביאו לקיפאון, קפאון שיכול לנבוע מסיבות רבות כמו אגו של מנהלים, אי הסכמות מתוך אינטרסים מנוגדים ועוד. את השותפויות תבנו בצורה מסודרת, בתהליך מסודר וברור. עוד טרם השותפות יש לבחון אם הערכים של כל שותף בהלימה ועל בסיס זה מחליטים אם יש מקום לשותפות או לא. אבני דרך מרכזיות בתהליך שותפויות: (א) זיהו התרומה של כל שותף (ב) בחינת התאמה ערכית (ג) מה ימנע מאתנו להצליח בשותפות (ד) הגדרת תהליכי עבודה ברורים, תהליכים שכוללים בין השא דיונים, שיטות בקרה, דרך קבלת החלטות והחלק הכי חשוב (ה) השקעת זמן איכות בתקשורת שבין המנהלים, משמע, יציאה לבילוי משותף, הכרות אישית ויצירת יחסי אמון. את ההשראה לכתיבת פרק זה קבלתי בהרצאה של מנכ"ל אחד הקבוצות הגדולות והמצליחות במשק.

מידע נוסף